قلم مگنت برای بررسی برش های خودرو در کارشناسی

قلم مگنت (تستر رنگ خودرو)

قلم مغناطیسی یا مگنت یکی از مهمترین ابزار های تشخیص برش و بتونه زیاد در بدنه خودرو برای کارشناسی دقیق می باشد.

0
450,000 تومان