رینگ شوی سوناکس

برای خلاصی از آلودگی هایی که رینگ های خودرو در معرض آن ها هستند میتوانید از این اسپری فوق العاده استفاده کنید. این محصول قدرت بالایی در جرم گیری دارد.

0
1,080,000 تومان