اسپری رینگ شوی
35%
تخفیف

اسپری رینگ شوی کوکمی MWC

توصیه ما به کسانی که رینگ شوی فاقد اسید و قدرتمندی میخواهند، بدون شک کوکمی mwc میباشد. این اسپری دارای قابلیت بلاد افکت (تغییر رنگ قرمز) میباشد.

38
800,000 تومان