ردیاب وسیله نقلیه (GPS)

ردیاب خودرو یا GPS دستگاه های کوچکی هستند که با استفاده از سیستم موقعیت یابی ماهواره ای موقعیت خودرو یا وسیله ای که متصل به آن هستند را ردیابی می کند.

0
3,500,000 تومان