مایع داخل شوی تمیز کننده پارچه کوکمی PO

مایع داخل شوی کوکمی PO برای چرم، جیر و پارچه قابل استفاده است. این محصول در حجم یک لیتری ارائه می‌شوند و برای چندین بار استفاده کافی است.

0
470,000 تومان