آموزش لیسه گیری بدنه خودرو

دوره آموزش لیسه گیری بدنه خودرو از دوره های مرتبط با صافکاری و نقاشی خودرو است. لیسه گیری یکی از روش های متداول برای رفع خط و خطوط روی خودرو است.

35
جهت اطلاع تماس بگیرید