واکس سرامیک Surainbow Speed

واکس سرامیک سورین بو با ایجاد یک لایه محافظ، آب گریزی مناسبی بر روی سطوح ایجاد می کند و از آن در برابر عوامل محیطی و اشعه فرا بنفش خورشید محافظت میکند.

0
870,000 تومان