سرامیک پارچه سوناکس

سرامیک پارچه سوناکس دارای اثر آب گریزی می باشد.این محصول باعث می شود که سطوح پارچه ای از هر گونه آلودگی و آسیب دیدن در امان بماند.

0
2,350,000 تومان