سرامیک سیستم ایکس MAX

برند امریکایی سیستم ایکس بهترین برند سرامیک موجود در بازار میباشد. مدل مکس آن که ماندگاری 8 ساله دارد بهترین سرامیک موجود شناخته میشود.

0
7,000,000 تومان