مایع صفرشویی و جرم گیر کوکمی GS

مایع صفرشویی کوکمی می‌تواند آلودگی و چربی را تمیز نماید، می‌توان از آن برای تمیز نمودن داخل و خارج اتومبیل و کامیون و برای شستشوی موتور استفاده کرد.

0
350,000 تومان