چراغ اضطراری ویداسی مدل WD-838T

چراغ اضطراری Weidasi  یک وسیله‌ کاربردی مناسب برای مشاهده انعکاس خط نور بر روی بدنه خودرو در کارشناسی می باشد. این چراغ اضطراری دارای SMD است که باعث عمر طولانی و صرفه جویی انرژی میشود.

0
ناموجود

چراغ اضطراری ویداسی مدل WD-839T

چراغ اضطراری Weidasi  یک وسیله‌ کاربردی مناسب برای مشاهده انعکاس خط نور بر روی بدنه خودرو در کارشناسی می باشد. این چراغ اضطراری دارای SMD است که باعث عمر طولانی و صرفه جویی انرژی میشود.

0
550,000 تومان

چراغ اضطراری ویداسی مدل WD-870T

چراغ اضطراری Weidasi  یک وسیله‌ کاربردی مناسب برای مشاهده انعکاس خط نور بر روی بدنه خودرو در کارشناسی خودرو می باشد. این چراغ اضطراری دارای SMD است که باعث عمر طولانی و صرفه جویی انرژی میشود.

0
ناموجود