پولیش فلز کوکمی

پولیش فلز از برند آلمانی کوکمی انتخاب مناسبی برای تمام فلزات میباشد. این محصول زنگ زدگی و کثیفی را از بین میبرد و همزمان از سطح فلز محافظت میکند.

0
480,000 تومان