گوشی عیب یاب مکانیکی

با استفاده از گوشی عیب یاب خودرو در کارشناسی فنی خودرو می توانید به صورت خیلی واضح و دقیق صدای اجزای مختلف خودرو از جمله پیستون و موتور را گوش کنید. شما با استفاده از این دستگاه می توانید به راحتی عیب یابی خودروی خود را انجام دهید و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کنید.

0
650,000 تومان