محل اسکان آزمون خودرو

آدرس و لوکیشن:

محل اسکان آزمون خودرو : کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، نبش کوچه صدوقی پلاک 2

امکانات و شرایط

تمیز و نوساز

دستشویی و حمام

فاصله 5 دقیقه

نگهبانی و امنیت بالا

قیمت:

(به ازای هر شب)

ویژه مهارت آموزان آزمون خودرو

 

توجه: پذیرش بدون هماهنگی قبلی با مسئول آموزش و دریافت معرفی نامه انجام نخواهد شد.