کد درج شده در بالای مدرک آزمون خودرو را در فیلد زیر وارد کرده و برای مشاهده گواهی، کلید استعلام را بزنید.

کد درج شده در بالای مدرک فنی و حرفه ای را در فیلد زیر وارد کرده و برای مشاهده گواهی، بروی استعلام کلیک کنید.
(دقت کنید شماره گواهی شما با حرف f انگلیسی شروع میگردد)