محل اتصال سوکت دیاگ انواع خودرو

راهنمای اتصال دستگاه دیاگ به OBD خودرو های مختلف

محل قرار گیری سوکت عیب یاب بر روی انواع خودرو

تصویر محل اتصال سوکت دیاگ در خودروها

محل اتصال دستگاه دیاگ به خودرو

مدل بالای 84 از کابل OBDاستفاده می شود که که در جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد اما در مدل های زیر 84 داخل جعبه ی ECU کابلی 2 پایه وجود دارد که برای اتصال به دستگاه دیاگ نیاز به تبدیل است. 

محل اتصال در تصویر : 2

در خودروهای پژو 206 207 و رانا تمامی مدل ها پورت OBD زیر فرمان و داخل جعبه فیوز هوشمند BSI قرار دارد.

محل اتصال در تصویر : 2

در زیر جعبه فیوز جلوی پای چپ راننده قرار دارد و از نوع OBD می باشد.
محل اتصال در تصویر : 2

کنار باطری دارای درپوش مشکی می باشد.

محل اتصال در تصویر : داخل موتور

داخل داشبورد > از نوع OBD 
محل اتصال در تصویر : 9

کنار کنسول طرف پای چپ شاگرد از نوع  OBD 

محل اتصال در تصویر : 2

روی کنسول وسط

محل اتصال در تصویر : 8

از نوع OBD بوده و چند مکان دارد.
1_یکسری در داخل کاپوت ،کنار گلگیر سمت چپ داخل یک جعبه مشکی کوچک قرار دارد.
2_سری دیگر داخل کاپوت سمت راننده ودر انتهای کاپوت داخل بک جعبه کوچک مشکی رنگ قرار دارد.
3_در سریهای جدید داخل اتاق در سمت چپ پای راننده قرار دارد. محل اتصال در تصویر : 2

در سینی زیر داشبورد و از نوع OBD
محل اتصال در تصویر : 1

زیر داشبورد کانکتور مربوطه مختص مزدا می باشد .

داخل جعبه مشکی رنگ در موتور قرار دارد و از نوع دو پین بوده.

محل اتصال در تصویر : داخل موتور

(در مدلهای قدیمی) داخل کاپوت سمت راست  و از نوع دو پین بوده
در مدلهای  جدید  داخل خودرو سمت راننده کنار پای چپ راننده قرار دارد وبه بدنه داشبورد محکم شده  واز نوع OBD می باشد.
محل اتصال در تصویر : 2

در خودرو BMW سه نوع بوده.
1_مدل های قدیمی  که از نوع کابل گرد 15 پین می باشد  و سوکت آن در داخل کاپوت قرار دارد .
2_مدل های جدید که از کابل OBD استفاده شده و داخل خودرو کنار پای چپ راننده قرار دارد .محل اتصال در تصویر : 2
3_سری های جدید هم  در ستون ماشین کنار پای چپ نصب شده. محل اتصال در تصویر : 2

در داخل خودرو کنار پای چپ راننده  کانکتور مربوطه مختص دوو می باشد .

محل اتصال در تصویر : 2

از نوع مخصوص 15 پین بوده  وسوکت آن زیر دریچه کولر سمت راننده قرار دارد.

محل اتصال در تصویر : 2

در سه مکان قرار دارد
1_زیر داشبورد
2_در بدنه کنسول سمت شاگرد 9
3_زیرکاور دنده اتوماتیک خودرو در کنسول و از نوع OBD می باشد.

محل اتصال در تصویر : 8

داخل موتور کنار باطری قرار دارد مشکی رنگ دارای یک کاور است کانکتور مربوطه مختص مزدا می باشد.

محل اتصال در تصویر : داخل موتور

کابل های قدیمی مرسدس بنز از نوع 40 پین بوده  و در داخل کاپوت جلوی چراغ سمت راننده قراردارد.
و کابل های مدل های جدید از نوع OBD بوده و در زیر صندلی کنار دستگیره صندلی راننده قرار دارد.
در یکسری مدلهای دیگر  باز 40 پین بوده و در داخل جعبه فیوز داخل کاپوت قرار دارد.
درمدل های جدیدتر  از نوع OBD بوده که  یا زیر پدال ترمز قرار دارد یا کنار پای چپ راننده. محل اتصال در تصویر : 2

در سه مکان قرار دارد > واز نوع OBD بوده و در
1_ زیر فرمان محل اتصال در تصویر : 1
2_در کنسول زیررادیو پخش محل اتصال در تصویر : 8
3_کف ماشین کنار پای چپ راننده نزدیک کلاچ. محل اتصال در تصویر : 2

از نوع OBD بوده و در داخل دریچه زیر فرمان قرار دارد. محل اتصال در تصویر : 1

در دو قسمت قرار دارد
1_در جعبه فیوز زیر فرمان محل اتصال در تصویر : 1
2_در داخل کنسول جلوی دنده اتوماتیک و از نوع OBD می باشد. محل اتصال در تصویر : 8

زیر کلیدهای کولر و بخاری نوع کانکتور OBD محل اتصال در تصویر : 8

در دو مکان قرار دارد.
1_در پشت ترمز دستی محل اتصال در تصویر : 8
2_در کنسول جلوی دنده اتوماتیک نوع کانکتور OBD محل اتصال در تصویر : 8

دانلود اپلیکیشن محل اتصال پورت OBD در خودرو های مختلف :